Trong lĩnh vực bộ đàm, anten đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng truyền tín hiệu. Bên cạnh các loại anten đi kèm theo bộ đàm từ nhà sản xuất chính, nhiều bên thứ 3 cũng cung cấp các loại anten với nhiều tính năng và lợi ích đặc biệt