Form liên hệ

Địa chỉ: 390B Chu Văn An Phường 12 Quận Bình Thạnh TP.HCM

Điện thoại: 0911371100

Email: bachviettelecommunication@gmail.com

Địa chỉ: 139 Ngõ 52 Phố Gia Quất Thượng Thanh Long Biên Hà Nội

Điện thoại: 0911371100

Email: tung@vienthongbachviet.com