PHỤ KIỆN BỘ ĐÀM ICOM: Tai nghe bộ đàm Icom, Mic bộ đàm Icom, pin bộ đàm Icom, kẹp cài lưng bộ đàm Icom, dây nguồn, anten bộ đàm Icom
PHỤ KIỆN BỘ ĐÀM KENWOOD: Tai nghe bộ đàm Kenwood, Mic bộ đàm Kenwood, Pin bộ đàm Kenwood, kẹp cài lưngbộ đàm Kenwood, dây nguồnbộ đàm Kenwood, antenbộ đàm Kenwood
PHỤ KIỆN BỘ ĐÀM MOTOROLA: tai nghe bộ đàm motorola, mic bộ đàm motorola, pin bộ đàm motorola, kẹp cài lưngbộ đàm motorola, dây nguồnbộ đàm motorola, antenbộ đàm motorola