MÁY BỘ ĐÀM ICOM CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ

Bộ đàm Icom cầm tay: IC-V86, IC-U86, IC-V80, IC-V88, IC-F1000, IC-F2000, IC-F3002, IC-F3003, IC-F4002, IC-F4003, IC-F2100DT, IC-F1100DT, IC-F4103D, IC-F3103D, IC-F4230DT, IC-F3230DT, IC-F16, IC-F26, IC-F52D, IC-F62D, IC-F3032S, IC-F3033T, IC-F4033T....

Bộ đàm Icom gắn xe: IC-2300H, IC-2730A, IC-F5013H, IC-F6013H, IC-F5023H, IC-F6023H, IC-F5123D, IC-F6123D, IC-F5061D, IC-F6061D, IC-F111S, IC-F211S....

Trạm lặp - Repeater Icom: IC-FR5000, IC-FR6000, UR-FR5000, IC-FR5200H, IC-FR6200H....