Giải pháp liên lạc và sản phảm bộ đàm chính hãng motorola. bộ đàm khách sạn, bộ đàm nhà máy, bộ đàm khu công nghiệp, bộ đàm taxi

  • Máy bộ đàm cầm tay Motorola: CP1660, GP338 (chống cháy nổ), C1200, P6600i, P6620i, P8660i, Xir C1200, Xir C2620, Xir C2660, Xir P3688, Motorola R7
  • Máy bộ đàm cố định gắn xe  Motorola: Xir M6660, Xir M8668i, Xir M3188, Xir M3688....
  • Trạm chuyển tiếp Kỹ thuật số Motorola XiR R8200. Trạm chuyển tiếp SLR5300