bộ đàm đi xa không giới hạn khoảng cách, chỉ cần có sóng 3G/4G là liên lạc được. chất lượng âm thanh cao, 2 người cùng nói 1 lúc