HỆ THỐNG BỘ ĐÀM 4G CHO NHÀ XE LIÊN TỈNH

Nhu cầu liên lạc của nhà xe liên tỉnh:

Các nhà xe liên tỉnh cần giữ thông tin giữa tài xế và các điều hành ở trạm xe. Vì vậy cần hệ thống bộ đàm để liên lạc cự ly xa, liên tỉnh cự ly yêu cầu thường lên đến 70 - 200km.
Hệ thống bộ đàm thông thường khó có thể đáp ứng được. Bộ đàm 4G là một giải pháp thay thế tối ưu cho những nhà xe cần liên lạc giữa xe vận hành và tổng đài ở các trạm xe.