Cách cài đặt bộ đàm Icom IC-V88

 

 

 

 

CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT TẦN SỐ BỘ ĐÀM V88

Bước 1: Đưa về chế độ SET MODE

Vặn nút Volumme ngược chiều kim đồng hồ để tắt bộ đàm. Sau đó nhấn đồng thời nút P0 và nút lên bên hông máy và mở nguồn. Màn hình máy sẽ hiện ra chế độ SET MODE.

 

Bước 2: Chọn Kênh và Vùng cần lưu: 

Nhấn nút P0  sau đó nhấn nút lên hoặc xuống để chọn Vùng, sau đó nhấn nút P3 để lưu. Tương tự nhấn nút lên xuống để chọn kênh cần lưu sau đó nhấn nút P3.

Bước 3: Cài đặt tần số Thu Phát: VD: 146.350 MHz

Nhấn nút lên rồi nhập tần số thu, sau đó nhấn nút P3, Nhấn nút lên rồi nhập tần số phát sau đó nhấn nút P3.

Bước 4: cài đặt code thu phát: VD: 88.5

Nếu tần số bạn cần cài không có code thì bạn bỏ qua bước này và tắt nguồn máy rồi mở lại. Nếu có code thì bạn nhất nút lên sau đó xoay volumme chọn code tương tứng thu, rồi nhấn P3, nhấn tiếp nút lên xoay volumme chọn code phát rồi nhấn P3.

Sau đó bạn tắt nguồn máy và mở lại , kiểm tra thu phát với các máy khác.