Lợi thế của bộ đàm kỹ thuật số so với analog là gì?

Ưu điểm chính của kỹ thuật số so với analog là phạm vi sử dụng được. Bộ đàm kỹ thuật số thường cung cấp phạm vi tăng 20-25% so với bộ đàm analog. Ngoài ra, không giống như radio analog, sẽ không bao giờ có tĩnh điện với radio kỹ thuật số.
 
Bộ đàm kỹ thuật số có thể được lập trình để hoạt động với cả tần số kỹ thuật số và tần số tương tự trong khi bộ đàm tương tự chỉ có thể được sử dụng với các bộ đàm tương tự khác.
 
Cuối cùng, thời lượng pin sẽ lớn hơn trên đài kỹ thuật số khi được sử dụng trên tần số kỹ thuật số.
 
Dánh sách các dòng bộ đàm kỹ thuật số của Motorola Icom Kenwood
Bộ đàm kỹ thuật số Hãng
 - XiR C1200 Motorola Solution
 - XiR C2620 Motorola Solution
 - XiR C2660 Motorola Solution
 - Xir P3688 Motorola Solution
 - Xir P6600i Motorola Solution
 - XiR P6600i TIA Motorola Solution, chống cháy nổ
 - XiR P6620i Motorola Solution
 - XiR P6620i TIA Motorola Solution, chống cháy nổ
 - XiR P8600i Motorola Solution
 - XiR P8628i Motorola Solution
 - Xir P8660i Motorola Solution
 - XiR P8668i Motorola Solution
 - XIR M3188 Motorola Solution
 - XiR M3688 Motorola Solution
 - XiR M6660 Motorola Solution
 - XiR M8660 Motorola Solution
 - XiR M8668 Motorola Solution
 - SLR5300 Motorola Solution