Tại sao lại là Kỹ thuật số?

FDMA (Đa truy cập được phân chia theo tần số)

Giới thiệu về Công nghệ FDMA

Trong hệ thống vô tuyến hai chiều kỹ thuật số, có hai phương pháp “truy cập kênh” chính được sử dụng ngày nay. Một là FDMA (Đa truy cập phân chia theo tần số). Phương pháp này là phương pháp lâu đời nhất và lâu đời nhất trong ngành. Phương pháp khác là TDMA (Đa truy cập phân chia theo thời gian).

Sự khác biệt cơ bản giữa FDMA và TDMA là định nghĩa của một kênh và cách nó được sử dụng (truy cập). Trong FDMA, một băng thông cụ thể (Ví dụ 6,25 kHz) ở một tần số cụ thể (Ví dụ: 150.000 MHz) được sử dụng để xác định một kênh.

Trong TDMA, nguyên tắc tương tự được áp dụng liên quan đến băng thông và tần số, nhưng tín hiệu được chia thành các khe thời gian cho phép kênh có dung lượng 'phụ trội' trong cùng một băng thông Ví dụ: Hai kênh 'tương đương' 6,25 kHz trong kênh 12,5 kHz. Xem sơ đồ trên để biết giải thích bằng đồ thị.

Tại sao lại có băng thông hẹp FDMA 6,25 kHz?

Băng thông hẹp đích thực: Truyền thông đáng tin cậy cho một nửa phổ!

 

6,25 kHz FDMA cho phép bạn tăng gấp đôi dung lượng của phổ tần giá trị của bạn. Lựa chọn hai kênh 6,25 kHz độc lập trong 12,5 kHz hoặc một kênh 6,25 kHz độc lập là của bạn. Khả năng linh hoạt và hiệu quả của kênh độc lập / công suất kép này chỉ có thể đạt được với FDMA 6,25 kHz.

Độ tin cậy của thông tin liên lạc khi bạn cần nhất

 

Không cần cho phép đồng bộ hóa khe thời gian TDMA. Liên lạc tức thì trong các trường hợp khẩn cấp và tình huống quan trọng. FDMA là lựa chọn chế độ an toàn thất bại trong vô tuyến di động mặt đất. Không có gì phải so sánh.

FDMA: Lịch sử đã được chứng minh không có công nghệ vô tuyến nào khác

Trong hơn 50 năm, FDMA đã là xương sống của liên lạc vô tuyến hai chiều. Những cải tiến thế hệ đã lên đến đỉnh điểm trong việc hiện thực hóa các giao thức kỹ thuật số FDMA 6,25 kHz đi trước thời đại, trong khi vẫn giữ được khả năng tương thích ngược với FM tương tự.

Kênh 6.25 kHz: Xu hướng hiện tại và tương lai

 

Các kế hoạch và tiêu chuẩn kênh 6,25 kHz được sử dụng ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Châu Đại Dương và danh sách này vẫn tiếp tục. 6,25 kHz cung cấp câu trả lời cho vấn đề thiếu phổ tần và sử dụng hiệu quả trên toàn thế giới.

6,25 kHz Cơ bản xuất sắc

 

Băng thông hẹp hơn FDMA cung cấp kỹ thuật xuất sắc về độ nhạy, khả năng chống nhiễu, tăng phạm vi phủ sóng, chất lượng âm thanh, hiệu quả phổ tần và hơn thế nữa. Tại sao lại nhìn vào bất cứ thứ gì khác?