" 5 : 5 : 90 " có nghĩa là gì khi sử dụng bộ đàm cần biết?

Đây là một tiêu chuẩn ngành mà Icom sử dụng được gọi là chu kỳ 5, 5, 90. Điều này có nghĩa là với trường hợp pin mới, được sạc đầy thường sẽ kéo dài XX giờ nếu:

• Bạn gọi (phát) 5% thời gian (Tx 5% thời gian)
• Loa của bạn đang hoạt động (bạn đang nhận Rx) 5% thời gian
• Máy bộ đàm của bạn vẫn mở nguồn nhưng ở chế độ chờ (không có TX hoặc RX) 90% thời gian

VD với dòng IC-V86 của Icom cài công suất 7W và viên pin BP-298 dung lượng 2250 mAh, hãng niêm yết thời gian sử dụng là 19 giờ thì trong đó:

• 57 phút là máy gọi (phát - Tx)
• 57 phút là loa hoạt động (thu - Rx)
• 17,1 giờ là thời gian mở máy nhưng không nghe , không gọi ( không thu phát )